KESELAMATAN DAN KESIHATAN SYARIKAT ANDA BERMULA DI SINI

IMMUNITI KUMPULAN DAN PERLINDUNGAN

KESELAMATAN DAN KESIHATAN SYARIKAT ANDA BERMULA DI SINI

IMMUNITI KUMPULAN DAN PERLINDUNGAN

PENGURUSAN RISIKO ALAM SEKITAR

ALAT YANG MENYELURUH UNTUK PENILAIAN SERTA PENGURUSAN RISIKO ALAM SEKITAR

SISTEM AMALAN PENGURUSAN SISA YANG tELUS

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SERTA KEBAJIKAN MASYARAKAT AWAM DENGAN SOLUSI BERASASKAN DATA.

01>>

Penjagaan Kesihatan & Kesejahteraan
(Biotech & Medtech)

02>>

Ekonomi Circular & Kemampanan

03>>

Climate Action

Penjagaan Kesihatan & Kesejahteraan
(Biotech & Medtech)

Kita mestilah lebih bersedia untuk pandemik seterusnya Sasaran 3B untuk SDG ke-3 (Healthcare Wellbeing) adalah untuk menyokong Penyelidikan dan Pembangungan Vaksin (R&D) dan perubataan untuk penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Di BCN Smart Technologies, kita membawa syarikat-syarikat Venture Capital, badan-badan kerajaan, farmaseutikal, dan korporasi berasaskan sains kehidupan untuk bersama-sama membangunkan solusi berasaskan data serta alat untuk membantu masalah kesihatan orang awam.

CINWAM menyediakan ’smart’ solusi untuk pengurusan sisa syarikat kesihatan untuk ekosistem penjagaan kesihatan.

See more ...

Solusi sistem pengesanan yang berkesan dan yang juga erus meneroka projek vaksinasi COVID-19 dan cara untuk menurunkan kadar jangkitan untuk menghasilkan penduduk serta populasi yang sihat.

See more ...